بولینگ

بولینگ یا Bowling

معرفی بازی بولینگ

معرفی بازی بولینگ

بولینگ  bowling ورزشی است که بازیکنان در آن برای به دست آوردن امتیاز باید توپ بولینگ را روی سطح صافی بغلتانند…
دکمه بازگشت به بالا