گروه یک قهرمانی لیگ فصل 21/22

1400-05-15

Judd Trump

3

v

1

Lee Walker

1400-05-15

Anthony Hamilton

2

v

2

Rod Lawler

1400-05-15

Judd Trump

3

v

1

Rod Lawler

1400-05-15

Anthony Hamilton

3

v

1

Lee Walker

1400-05-15

Judd Trump

3

v

1

Anthony Hamilton

1400-05-15

Lee Walker

3

v

1

Rod Lawler

دکمه بازگشت به بالا