گروه یازده قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-14

Xintong Zhao

3

v

1

Andy Hicks

1400-05-14

Joe O'Connor

0

v

3

David Lilley

1400-05-14

Xintong Zhao

2

v

2

David Lilley

1400-05-14

Joe O'Connor

2

v

2

Andy Hicks

1400-05-14

Xintong Zhao

1

v

3

Joe O'Connor

1400-05-14

Andy Hicks

1

v

3

David Lilley

دکمه بازگشت به بالا