گروه داوزده قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-01

Anthony McGill

0

v

3

Sijun Yuan

1400-05-01

Mark Davis

3

v

0

Billy Joe Castle

1400-05-01

Anthony McGill

1

v

3

Billy Joe Castle

1400-05-01

Mark Davis

2

v

2

Sijun Yuan

1400-05-01

Anthony McGill

0

v

3

Mark Davis

1400-05-01

Sijun Yuan

3

v

1

Billy Joe Castle

دکمه بازگشت به بالا