گروه سیزده قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-04

Joshua Thomond

0

v

3

Peter Devlin

1400-05-04

Oliver Lines

3

v

0

Luke Pinches

1400-05-04

Joshua Thomond

3

v

0

Luke Pinches

1400-05-04

Oliver Lines

2

v

2

Peter Devlin

1400-05-04

Joshua Thomond

0

v

3

Oliver Lines

1400-05-04

Peter Devlin

3

v

0

Luke Pinches

دکمه بازگشت به بالا