گروه چهارده قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-04

Martin Gould

2

v

2

Rory McLeod

1400-05-04

Ken Doherty

3

v

0

Ryan Davies

1400-05-04

Martin Gould

2

v

2

Ryan Davies

1400-05-04

Ken Doherty

3

v

1

Rory McLeod

1400-05-04

Martin Gould

2

v

2

Ken Doherty

1400-05-04

Rory McLeod

3

v

1

Ryan Davies

دکمه بازگشت به بالا