گروه شانزده قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-07

Kyren Wilson

3

v

1

Ben Hancorn

1400-05-07

Sam Craigie

3

v

0

Dylan Emery

1400-05-07

Kyren Wilson

3

v

1

Dylan Emery

1400-05-07

Sam Craigie

3

v

0

Ben Hancorn

1400-05-07

Kyren Wilson

3

v

0

Sam Craigie

1400-05-07

Ben Hancorn

2

v

2

Dylan Emery

دکمه بازگشت به بالا