گروه نوزده قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-04-28

Ali Carter

3

v

0

Sydney Wilson

1400-04-28

Dominic Dale

2

v

2

Michael Georgiou

1400-04-28

Ali Carter

3

v

1

Michael Georgiou

1400-04-28

Dominic Dale

2

v

2

Sydney Wilson

1400-04-28

Ali Carter

2

v

2

Dominic Dale

1400-04-28

Sydney Wilson

1

v

3

Michael Georgiou

دکمه بازگشت به بالا