گروه بیست قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-07

Graeme Dott

3

v

1

Iulian Boiko

1400-05-07

Robbie Williams

0

v

3

Jiahui Si

1400-05-07

Graeme Dott

3

v

1

Jiahui Si

1400-05-07

Robbie Williams

3

v

0

Iulian Boiko

1400-05-07

Graeme Dott

2

v

2

Robbie Williams

1400-05-07

Iulian Boiko

2

v

2

Jiahui Si

دکمه بازگشت به بالا