گروه بیست و یک قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-08

Stuart Bingham

3

v

0

Yang Gao

1400-05-08

Elliot Slessor

1

v

3

Michael White

1400-05-08

Stuart Bingham

2

v

2

Michael White

1400-05-08

Elliot Slessor

0

v

3

Yang Gao

1400-05-08

Stuart Bingham

3

v

1

Elliot Slessor

1400-05-08

Yang Gao

1

v

3

Michael White

دکمه بازگشت به بالا