گروه بیست و دو قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-08

Ryan Day

3

v

0

Jackson Page

1400-05-08

Hossein Vafaei

2

v

2

Barry Pinches

1400-05-08

Ryan Day

3

v

1

Barry Pinches

1400-05-08

Hossein Vafaei

1

v

3

Jackson Page

1400-05-08

Ryan Day

2

v

2

Hossein Vafaei

1400-05-08

Jackson Page

2

v

2

Barry Pinches

دکمه بازگشت به بالا