گروه بیست و سه قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-04-28

Scott Donaldson

1

v

3

Aaron Hill

1400-04-28

Alexander Ursenbacher

3

v

0

Leo Fernandez

1400-04-28

Scott Donaldson

1

v

3

Leo Fernandez

1400-04-28

Alexander Ursenbacher

3

v

0

Aaron Hill

1400-04-28

Scott Donaldson

0

v

3

Alexander Ursenbacher

1400-04-28

Aaron Hill

0

v

3

Leo Fernandez

دکمه بازگشت به بالا