گروه بیست وچهار قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-11

Stephen Maguire

1

v

3

Ashley Hugill

1400-05-11

Sunny Akani

2

v

2

John Astley

1400-05-11

Stephen Maguire

2

v

2

John Astley

1400-05-11

Sunny Akani

2

v

2

Ashley Hugill

1400-05-11

Stephen Maguire

0

v

3

Sunny Akani

1400-05-11

Ashley Hugill

3

v

0

John Astley

دکمه بازگشت به بالا