گروه بیست وپنج قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-12

Bingtao Yan

3

v

1

Louis Heathcote

1400-05-12

Jamie Clarke

3

v

0

Robbie McGuigan

1400-05-12

Bingtao Yan

3

v

0

Robbie McGuigan

1400-05-12

Jamie Clarke

2

v

2

Louis Heathcote

1400-05-12

Bingtao Yan

3

v

1

Jamie Clarke

1400-05-12

Louis Heathcote

3

v

0

Robbie McGuigan

دکمه بازگشت به بالا