گروه بیست و شش قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-05

Gary Wilson

0

v

3

Yupeng Cao

1400-05-05

Steven Hallworth

3

v

1

James Cahill

1400-05-05

Gary Wilson

2

v

2

James Cahill

1400-05-05

Steven Hallworth

0

v

3

Yupeng Cao

1400-05-05

Gary Wilson

2

v

2

Steven Hallworth

1400-05-05

Yupeng Cao

3

v

1

James Cahill

دکمه بازگشت به بالا