گروه بیست و هفت قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-12

Matthew Selt

2

v

2

Lukas Kleckers

1400-05-12

Ashley Carty

2

v

2

Fraser Patrick

1400-05-12

Matthew Selt

2

v

2

Fraser Patrick

1400-05-12

Ashley Carty

3

v

1

Lukas Kleckers

1400-05-12

Matthew Selt

3

v

1

Ashley Carty

1400-05-12

Lukas Kleckers

3

v

1

Fraser Patrick

دکمه بازگشت به بالا