گروه بیست و هشت قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-04-30

Barry Hawkins

3

v

0

Zak Surety

1400-04-30

Ben Woollaston

3

v

0

Kuldesh Johal

1400-04-30

Barry Hawkins

3

v

0

Kuldesh Johal

1400-04-30

Ben Woollaston

2

v

2

Zak Surety

1400-04-30

Barry Hawkins

2

v

2

Ben Woollaston

1400-04-30

Zak Surety

2

v

2

Kuldesh Johal

دکمه بازگشت به بالا