گروه بیست و نه قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-06

Thepchaiya Un-Nooh

2

v

2

Craig Steadman

1400-05-06

Martin O'Donnell

1

v

3

Jiankang Zhang

1400-05-06

Thepchaiya Un-Nooh

3

v

1

Jiankang Zhang

1400-05-06

Martin O'Donnell

0

v

3

Craig Steadman

1400-05-06

Thepchaiya Un-Nooh

2

v

2

Martin O'Donnell

1400-05-06

Craig Steadman

2

v

2

Jiankang Zhang

دکمه بازگشت به بالا