گروه سی قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-14

David B Gilbert

3

v

0

Jamie Wilson

1400-05-14

Liam Highfield

3

v

1

Sanderson Lam

1400-05-14

David B Gilbert

3

v

1

Sanderson Lam

1400-05-14

Liam Highfield

3

v

0

Jamie Wilson

1400-05-14

David B Gilbert

3

v

0

Liam Highfield

1400-05-14

Jamie Wilson

2

v

2

Sanderson Lam

دکمه بازگشت به بالا