گروه سی ودو قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-04-29

Ronnie O'Sullivan

3

v

0

Saqib Nasir

1400-04-29

Mark Joyce

2

v

2

Ian Burns

1400-04-29

Ronnie O'Sullivan

3

v

1

Ian Burns

1400-04-29

Mark Joyce

3

v

1

Saqib Nasir

1400-04-29

Ronnie O'Sullivan

2

v

2

Mark Joyce

1400-04-29

Saqib Nasir

0

v

3

Ian Burns

دکمه بازگشت به بالا