گروه نه قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-05-05

John Higgins

3

v

0

Igor Figueiredo

1400-05-05

Noppon Saengkham

3

v

1

Soheil Vahedi

1400-05-05

John Higgins

3

v

0

Soheil Vahedi

1400-05-05

Noppon Saengkham

3

v

1

Igor Figueiredo

1400-05-05

John Higgins

1

v

3

Noppon Saengkham

1400-05-05

Igor Figueiredo

2

v

2

Soheil Vahedi

دکمه بازگشت به بالا