مسابقات مسترز هنگ کنگ سال 2022

فینال

1401-07-17 15:30

TBD

0

v

0

TBD

نیمه نهایی

1401-07-16 15:30

TBD

0

v

0

TBD

1401-07-16 10:00

TBD

0

v

0

TBD

یک چهارم پایانی

1401-07-15 15:30

Ronnie O'Sullivan

0

v

0

On Yee Ng

1401-07-14 15:30

Neil Robertson

0

v

0

Xintong Zhao

1401-07-14 10:00

Mark Selby

0

v

0

Marco Fu

1401-07-15 10:00

Judd Trump

0

v

0

John Higgins

دکمه بازگشت به بالا