مسابقات مسترز سال 2022

فینال

1400-10-26

Neil Robertson

10

v

4

Barry Hawkins

نیمه نهایی

1400-10-25

Mark J Williams

5

v

6

Neil Robertson

1400-10-25

Judd Trump

5

v

6

Barry Hawkins

یک چهارم پایانی

1400-10-23

Mark J Williams

6

v

5

John Higgins

1400-10-23

Neil Robertson

6

v

4

Ronnie O'Sullivan

1400-10-24

Judd Trump

6

v

1

Kyren Wilson

1400-10-24

Barry Hawkins

6

v

1

Mark Selby

مرحله‌ی اول

1400-10-19

Bingtao Yan

4

v

6

Mark J Williams

1400-10-20

John Higgins

6

v

2

Xintong Zhao

1400-10-19

Neil Robertson

6

v

3

Anthony McGill

1400-10-21

Ronnie O'Sullivan

6

v

1

Jack Lisowski

1400-10-22

Judd Trump

6

v

5

Mark Allen

1400-10-22

Kyren Wilson

6

v

5

Stuart Bingham

1400-10-20

Shaun Murphy

2

v

6

Barry Hawkins

1400-10-21

Mark Selby

6

v

3

Stephen Maguire

دکمه بازگشت به بالا