مسابقات قهرمانی بازیکنان 2021

فینال

1399-12-10

Ronnie O'Sullivan

3

v

10

John Higgins

نیمه نهایی

1399-12-08

Barry Hawkins

4

v

6

Ronnie O'Sullivan

1399-12-09

Kyren Wilson

1

v

6

John Higgins

یک چهارم پایانی

1399-12-06

Stuart Bingham

2

v

6

Barry Hawkins

1399-12-07

Jack Lisowski

1

v

6

Ronnie O'Sullivan

1399-12-07

Neil Robertson

2

v

6

Kyren Wilson

1399-12-08

John Higgins

6

v

0

Mark Selby

مرحله‌ی اول

1399-12-04

Judd Trump

5

v

6

Stuart Bingham

1399-12-05

Yuelong Zhou

5

v

6

Barry Hawkins

1399-12-05

Jack Lisowski

6

v

3

Martin Gould

1399-12-05

Ronnie O'Sullivan

6

v

5

Junhui Ding

1399-12-05

Neil Robertson

6

v

1

Ning Lu

1399-12-04

Kyren Wilson

6

v

1

Ryan Day

1399-12-06

Jordan Brown

0

v

6

John Higgins

1399-12-06

Mark Selby

6

v

4

Mark J Williams

دکمه بازگشت به بالا