زمان‌بندی ویدادهای فصل 2021 - 2022

نکته: لطفا به منظور درک جدول از راهنمای تعبیه شده در پایین آن استفاده کنید. همچنین برای مشاهده‌ی کامل اطلاعات موجود در هر سطر توسط تبلت و تلفن همراه، صفحه را به سمت راست حرکت دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات رویدادهای پایان یافته با رنگ قرمز، رویدادهای در حال پیگیری با رنگ سبز و رویدادهای آتی با رنگ مشکی در جدول مشخص شده است.ردیف

نام رویداد

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

کشور برگزارکننده

شهر برگزاری

محل برگزاری

نوع

جنسیت

رده‌ی سنی

1

Championship League Stage One Group 7

1400-04-27

1400-04-27

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

2

Championship League Stage One Group 8

1400-04-27

1400-04-27

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

3

Championship League

1400-04-27

1400-05-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

4

Championship League Stage One Group 19

1400-04-28

1400-04-28

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

5

Championship League Stage One Group 23

1400-04-28

1400-04-28

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

6

Championship League Stage One Group 32

1400-04-29

1400-04-29

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

7

Championship League Stage One Group 6

1400-04-29

1400-04-29

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

8

Championship League Stage One Group 28

1400-04-30

1400-04-30

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

9

Championship League Stage One Group 2

1400-04-30

1400-04-30

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

10

Championship League Stage One Group 10

1400-04-31

1400-04-31

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

11

Championship League Stage One Group 3

1400-04-31

1400-04-31

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

12

Championship League Stage One Group 12

1400-05-01

1400-05-01

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

13

Championship League Stage One Group 31

1400-05-01

1400-05-01

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

14

Championship League Stage One Group 13

1400-05-04

1400-05-04

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

15

Championship League Stage One Group 14

1400-05-04

1400-05-04

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

16

Championship League Stage One Group 9

1400-05-05

1400-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

17

Championship League Stage One Group 26

1400-05-05

1400-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

18

Championship League Stage One Group 18

1400-05-06

1400-05-06

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

19

Championship League Stage One Group 29

1400-05-06

1400-05-06

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

20

Championship League Stage One Group 16

1400-05-07

1400-05-07

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

21

Championship League Stage One Group 20

1400-05-07

1400-05-07

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

22

Championship League Stage One Group 21

1400-05-08

1400-05-08

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

23

Championship League Stage One Group 22

1400-05-08

1400-05-08

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

24

Championship League Stage One Group 24

1400-05-11

1400-05-11

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

25

Championship League Stage One Group 4

1400-05-11

1400-05-11

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

26

Championship League Stage One Group 27

1400-05-12

1400-05-12

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

27

Championship League Stage One Group 25

1400-05-12

1400-05-12

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

28

Championship League Stage One Group 17

1400-05-13

1400-05-13

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

29

Championship League Stage One Group 15

1400-05-13

1400-05-13

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

30

Championship League Stage One Group 11

1400-05-14

1400-05-14

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

31

Championship League Stage One Group 30

1400-05-14

1400-05-14

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

32

Championship League Stage One Group 5

1400-05-15

1400-05-15

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

33

Championship League Stage One Group 1

1400-05-15

1400-05-15

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

34

English Women's Open Group D

1400-05-16

1400-05-16

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies

Both

O

35

English Women's Open Group A

1400-05-16

1400-05-16

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies

Both

O

36

English Women's Open Group B

1400-05-16

1400-05-16

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies

Both

O

37

English Women's Open Group C

1400-05-16

1400-05-16

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies

Both

O

38

English Women's Open

1400-05-16

1400-05-17

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies

Both

O

39

Championship League Stage Two Group G

1400-05-18

1400-05-18

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

40

Championship League Stage Two Group H

1400-05-18

1400-05-18

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

41

Championship League Stage Two Group E

1400-05-19

1400-05-19

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

42

Championship League Stage Two Group F

1400-05-19

1400-05-19

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

43

Championship League Stage Two Group C

1400-05-20

1400-05-20

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

44

Championship League Stage Two Group D

1400-05-20

1400-05-20

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

45

Championship League Stage Two Group A

1400-05-21

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

46

Championship League Stage Two Group B

1400-05-21

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

47

Championship League Stage Three Group 1

1400-05-22

1400-05-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

48

Championship League Stage Three Group 2

1400-05-22

1400-05-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

49

British Open

1400-05-25

1400-05-31

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

50

Northern Ireland Open Qualifiers

1400-06-01

1400-06-05

England

Leicester

Morningside Arena

Qualifying

Both

O

51

UK Women's Championship Group B

1400-06-13

1400-06-13

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

52

UK Women's Championship Group C

1400-06-13

1400-06-13

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

53

UK Women's Championship Group A

1400-06-13

1400-06-13

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

54

UK Women's Championship Group D

1400-06-13

1400-06-13

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

55

UK Women's Championship Group E

1400-06-13

1400-06-13

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

56

UK Women's Championship Group F

1400-06-13

1400-06-13

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

57

UK Women's Championship Group G

1400-06-13

1400-06-13

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

58

UK Women's Championship

1400-06-13

1400-06-14

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

59

English Open Qualifiers

1400-06-26

1400-06-31

England

Barnsley

Barnsley Metrodome

Qualifying

Both

O

60

Scottish Open Qualifiers

1400-07-02

1400-07-07

England

Barnsley

Barnsley Metrodome

Qualifying

Both

O

61

Northern Ireland Open

1400-07-17

1400-07-25

Northern Ireland

Belfast

Waterfront Hall

Ranking

Both

O

62

German Masters Qualifiers

1400-07-26

1400-08-04

England

Cannock

Chase Leisure Centre

Qualifying

Both

O

63

European Masters Qualifiers

1400-08-05

1400-08-09

England

Cannock

Chase Leisure Centre

Qualifying

Both

O

64

English Open

1400-08-10

1400-08-16

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

65

Champion of Champions

1400-08-24

1400-08-30

England

Bolton

Bolton whites hotel

Invitational

Both

O

66

Q Tour 1

1400-08-28

1400-08-30

England

Brighton

Castle Snooker Club

Q

Both

O

67

UK Championship

1400-09-02

1400-09-14

England

York

Barbican Centre

Ranking

Both

O

68

Women's Masters Group A

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

69

Women's Masters Group C

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

70

Women's Masters Group B

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

71

Women's Masters Group D

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

72

Women's Masters Group E

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

73

Women's Masters Group F

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

74

Women's Masters Group G

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

75

Women's Masters Group H

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

76

Women's Masters Group I

1400-09-06

1400-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

77

Women's Masters

1400-09-06

1400-09-07

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

78

Scottish Open

1400-09-15

1400-09-21

Wales

Llandudno

Venue Cymru

Ranking

Both

O

79

Q Tour 2

1400-09-19

1400-09-21

Wales

Llanelli

Terry Griffiths Matchroom

Q

Both

O

80

World Grand Prix

1400-09-22

1400-09-28

England

Coventry

Coventry Building Society Arena

Ranking

Both

O

81

Championship League - Group 1

1400-09-29

1400-09-30

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

82

Championship League - Group 2

1400-10-01

1400-10-02

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

83

Championship League - Group 3

1400-10-13

1400-10-14

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

84

UK Seniors Championship

1400-10-14

1400-10-17

England

Hull

Bonus Arena

Seniors Event

Both

O

85

Championship League - Group 4

1400-10-15

1400-10-16

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

86

Championship League - Group 5

1400-10-17

1400-10-18

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

87

Masters

1400-10-19

1400-10-26

England

London

Alexandra Palace

Invitational

Both

O

88

Women's British Open Group G

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

89

Women's British Open Group H

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

90

Women's British Open Group A

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

91

Women's British Open Group B

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

92

Women's British Open Group C

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

93

Women's British Open Group D

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

94

Women's British Open Group E

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

95

Women's British Open Group F

1400-10-25

1400-10-25

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Both

O

96

Women's British Open

1400-10-25

1400-10-26

England

Leicester

The Winchester

Ladies Ranking

Women

O

97

Championship League - Group 6

1400-10-27

1400-10-28

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

98

Shoot Out

1400-10-30

1400-11-03

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

99

German Masters

1400-11-06

1400-11-10

Germany

Berlin

Tempodrom

Ranking

Both

O

100

Q Tour 3

1400-11-08

1400-11-10

England

Leicester

The Winchester

Q

Both

O

101

Championship League - Group 7

1400-11-12

1400-11-13

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

102

Turkish Masters Qualifiers

1400-11-13

1400-11-17

England

Leicester

Morningside Arena

Qualifying

Both

O

103

Championship League - Winners Group

1400-11-14

1400-11-15

England

Leicester

Morningside Arena

Invitational

Both

O

104

Players Championship

1400-11-18

1400-11-24

England

Wolverhampton

Aldersley Arena

Ranking

Both

O

105

Women's World Championship

1400-11-21

1400-11-25

England

Sheffield

Ding Junhui Snooker Academy

Ladies Ranking

Both

O

106

Welsh Open Qualifiers

1400-11-26

1400-12-01

England

Wolverhampton

Aldersley Arena

Qualifying

Both

O

107

European Masters

1400-12-02

1400-12-08

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

108

Welsh Open

1400-12-09

1400-12-15

Wales

Newport

The Celtic Manor Resort

Ranking

Both

O

109

Turkish Masters

1400-12-16

1400-12-22

Turkey

Antalya

Nirvana Cosmopolitan Hotel

Ranking

Both

O

110

Q Tour 4

1400-12-27

1400-12-29

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Q

Both

O

111

Gibraltar Open

1401-01-04

1401-01-06

Gibraltar

Unknown

Unknown

Ranking

Both

O

112

Tour Championship

1401-01-08

1401-01-14

Wales

Llandudno

Venue Cymru

Ranking

Both

O

113

World Championship Qualifiers

1401-01-15

1401-01-24

England

Sheffield

English Institute of Sport

Qualifying

Both

O

114

World Championship

1401-01-27

1401-02-12

England

Sheffield

Crucible Theatre

Ranking

Both

O

115

World Seniors Championship

1401-02-15

1401-02-18

England

Sheffield

Crucible Theatre

Seniors Event

Both

S

راهنمای جدول:

جنسیت:

Men:مخصوص مردان Women:مخصوص بانوان Both:متعلق به هر دوجنسیت

تذکر:

منظور از "متعلق به هر دو جنسیت" امکان رقابت زن و مرد در یک دوره از مسابقات نیست بلکه منظور برگزاری آن دوره هم برای بانوان و هم برای مردان ولی به طور مجزا می‌باشد.

رده‌ی سنی:

O:مسابقات با رده‌ی سنی آزاد S:رده‌ی سنی پیشکسوتان

دکمه بازگشت به بالا