زمان‌بندی ویدادهای فصل 2021 - 2022

نکته: لطفا به منظور درک جدول از راهنمای تعبیه شده در پایین آن استفاده کنید. همچنین برای مشاهده‌ی کامل اطلاعات موجود در هر سطر توسط تبلت و تلفن همراه، صفحه را به سمت راست حرکت دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات رویدادهای پایان یافته با رنگ قرمز، رویدادهای در حال پیگیری با رنگ سبز و رویدادهای آتی با رنگ مشکی در جدول مشخص شده است.ردیف

نام رویداد

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

کشور برگزارکننده

شهر برگزاری

محل برگزاری

نوع

جنسیت

رده‌ی سنی

1

Championship League Stage One Group 7

1400-04-27

1400-04-27

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

2

Championship League Stage One Group 8

1400-04-27

1400-04-27

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

3

Championship League

1400-04-27

1400-05-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

4

Championship League Stage One Group 19

1400-04-28

1400-04-28

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

5

Championship League Stage One Group 23

1400-04-28

1400-04-28

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

6

Championship League Stage One Group 32

1400-04-29

1400-04-29

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

7

Championship League Stage One Group 6

1400-04-29

1400-04-29

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

8

Championship League Stage One Group 28

1400-04-30

1400-04-30

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

9

Championship League Stage One Group 2

1400-04-30

1400-04-30

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

10

Championship League Stage One Group 10

1400-04-31

1400-04-31

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

11

Championship League Stage One Group 3

1400-04-31

1400-04-31

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

12

Championship League Stage One Group 31

1400-05-01

1400-05-01

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

13

Championship League Stage One Group 12

1400-05-01

1400-05-01

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

14

Championship League Stage One Group 13

1400-05-04

1400-05-04

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

15

Championship League Stage One Group 14

1400-05-04

1400-05-04

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

16

Championship League Stage One Group 9

1400-05-05

1400-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

17

Championship League Stage One Group 26

1400-05-05

1400-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

18

Championship League Stage One Group 18

1400-05-06

1400-05-06

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

19

Championship League Stage One Group 29

1400-05-06

1400-05-06

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

20

Championship League Stage One Group 16

1400-05-07

1400-05-07

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

21

Championship League Stage One Group 20

1400-05-07

1400-05-07

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

22

Championship League Stage One Group 21

1400-05-08

1400-05-08

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

23

Championship League Stage One Group 22

1400-05-08

1400-05-08

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

24

Championship League Stage One Group 24

1400-05-11

1400-05-11

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

25

Championship League Stage One Group 4

1400-05-11

1400-05-11

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

26

Championship League Stage One Group 25

1400-05-12

1400-05-12

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

27

Championship League Stage One Group 27

1400-05-12

1400-05-12

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

28

Championship League Stage One Group 15

1400-05-13

1400-05-13

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

29

Championship League Stage One Group 17

1400-05-13

1400-05-13

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

30

Championship League Stage One Group 11

1400-05-14

1400-05-14

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

31

Championship League Stage One Group 30

1400-05-14

1400-05-14

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

32

Championship League Stage One Group 5

1400-05-15

1400-05-15

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

33

Championship League Stage One Group 1

1400-05-15

1400-05-15

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

34

Championship League Stage Two Group A

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

35

Championship League Stage Two Group B

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

36

Championship League Stage Two Group C

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

37

Championship League Stage Two Group D

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

38

Championship League Stage Two Group E

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

39

Championship League Stage Two Group F

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

40

Championship League Stage Two Group G

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

41

Championship League Stage Two Group H

1400-05-18

1400-05-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

42

UK Seniors Championship

1400-05-21

1400-05-24

England

Hull

Bonus Arena

Seniors Event

Both

O

43

Championship League Stage Three Group 1

1400-05-22

1400-05-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

44

Championship League Stage Three Group 2

1400-05-22

1400-05-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

45

British Open

1400-05-25

1400-05-31

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

46

Northern Ireland Open Qualifiers

1400-06-01

1400-06-05

England

Leicester

Morningside Arena

Qualifying

Both

O

47

UK Women's Championship

1400-06-13

1400-06-14

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

48

Turkish Masters Qualifiers

1400-06-25

1400-06-30

England

Barnsley

Barnsley Metrodome

Qualifying

Both

O

49

Turkish Masters

1400-07-05

1400-07-11

Turkey

Antalya

Unknown

Ranking

Both

O

50

Australian Women's Open

1400-07-10

1400-07-13

Australia

Sydney

Mt Pritchard & District Community Club

Ladies Ranking

Women

O

51

Northern Ireland Open

1400-07-18

1400-07-25

Northern Ireland

Belfast

Waterfront Hall

Ranking

Both

O

52

English Open Qualifiers

1400-07-26

1400-08-01

England

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

53

German Masters Qualifiers

1400-08-02

1400-08-09

England

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

54

English Open

1400-08-10

1400-08-16

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

55

Scottish Open Qualifiers

1400-08-18

1400-08-23

England

Leicester

Morningside Arena

Qualifying

Both

O

56

Champion of Champions

1400-08-24

1400-08-30

England

Bolton

Bolton whites hotel

Invitational

Both

O

57

UK Championship

1400-09-02

1400-09-14

England

York

Barbican Centre

Ranking

Both

O

58

Women's Masters

1400-09-06

1400-09-07

England

London

Frames Sports Bar

Ladies Ranking

Women

O

59

Scottish Open

1400-09-15

1400-09-21

Scotland

Glasgow

Emirates Arena

Ranking

Both

O

60

World Grand Prix

1400-09-22

1400-09-28

England

Coventry

Ricoh Arena

Ranking

Both

O

61

Masters

1400-10-19

1400-10-26

England

London

Alexandra Palace

Invitational

Both

O

62

Shoot Out

1400-10-30

1400-11-03

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

63

German Masters

1400-11-06

1400-11-10

Germany

Berlin

Tempodrom

Ranking

Both

O

64

Seniors Masters

1400-11-07

1400-11-10

England

London

Alexandra Palace

Seniors Event

Both

S

65

European Masters Qualifiers

1400-11-11

1400-11-14

England

Leicester

Morningside Arena

Qualifying

Both

O

66

Welsh Open Qualifiers

1400-11-15

1400-11-17

England

Leicester

Morningside Arena

Qualifying

Both

O

67

Players Championship

1400-11-18

1400-11-24

England

Wolverhampton

Aldersley Arena

Ranking

Both

O

68

China Open Qualifiers

1400-11-25

1400-11-28

Unknown

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

69

European Masters

1400-12-02

1400-12-08

Unknown

Unknown

Unknown

Ranking

Both

O

70

Welsh Open

1400-12-09

1400-12-15

Wales

Newport

The Celtic Manor Resort

Ranking

Both

O

71

China Open

1400-12-23

1400-12-29

China

Unknown

Unknown

Ranking

Both

O

72

Gibraltar Open

1401-01-04

1401-01-06

Gibraltar

Unknown

Unknown

Ranking

Both

O

73

Seniors Irish Masters

1401-01-07

1401-01-08

Ireland

Goffs

Goffs Property

Seniors Event

Both

S

74

Tour Championship

1401-01-08

1401-01-14

Wales

Llandudno

Venue Cymru

Ranking

Both

O

75

World Championship Qualifiers

1401-01-15

1401-01-24

England

Sheffield

English Institute of Sport

Qualifying

Both

O

76

World Championship

1401-01-27

1401-02-12

England

Sheffield

Crucible Theatre

Ranking

Both

O

77

World Seniors Championship

1401-02-15

1401-02-18

England

Sheffield

Crucible Theatre

Seniors Event

Both

S

راهنمای جدول:

جنسیت:

Men:مخصوص مردان Women:مخصوص بانوان Both:متعلق به هر دوجنسیت

تذکر:

منظور از "متعلق به هر دو جنسیت" امکان رقابت زن و مرد در یک دوره از مسابقات نیست بلکه منظور برگزاری آن دوره هم برای بانوان و هم برای مردان ولی به طور مجزا می‌باشد.

رده‌ی سنی:

O:مسابقات با رده‌ی سنی آزاد S:رده‌ی سنی پیشکسوتان

دکمه بازگشت به بالا