زمان‌بندی ویدادهای فصل 2022 - 2023

نکته: لطفا به منظور درک جدول از راهنمای تعبیه شده در پایین آن استفاده کنید. همچنین برای مشاهده‌ی کامل اطلاعات موجود در هر سطر توسط تبلت و تلفن همراه، صفحه را به سمت راست حرکت دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات رویدادهای پایان یافته با رنگ قرمز، رویدادهای در حال پیگیری با رنگ سبز و رویدادهای آتی با رنگ مشکی در جدول مشخص شده است.ردیف

نام رویداد

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

کشور برگزارکننده

شهر برگزاری

محل برگزاری

نوع

جنسیت

رده‌ی سنی

1

Championship League Stage One Group 13

1401-04-07

1401-04-07

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

2

Championship League Stage One Group 24

1401-04-07

1401-04-07

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

3

Championship League

1401-04-07

1401-05-07

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

4

Championship League Stage One Group 4

1401-04-08

1401-04-08

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

5

Championship League Stage One Group 31

1401-04-08

1401-04-08

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

6

Championship League Stage One Group 6

1401-04-09

1401-04-09

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

7

Championship League Stage One Group 26

1401-04-09

1401-04-09

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

8

Championship League Stage One Group 29

1401-04-10

1401-04-10

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

9

Championship League Stage One Group 10

1401-04-10

1401-04-10

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

10

Championship League Stage One Group 1

1401-04-13

1401-04-13

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

11

Championship League Stage One Group 27

1401-04-13

1401-04-13

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

12

Championship League Stage One Group 32

1401-04-14

1401-04-14

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

13

Championship League Stage One Group 15

1401-04-14

1401-04-14

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

14

Championship League Stage One Group 9

1401-04-15

1401-04-15

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

15

Championship League Stage One Group 30

1401-04-15

1401-04-15

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

16

Championship League Stage One Group 3

1401-04-16

1401-04-16

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

17

Championship League Stage One Group 23

1401-04-16

1401-04-16

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

18

Championship League Stage One Group 28

1401-04-20

1401-04-20

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

19

Championship League Stage One Group 5

1401-04-20

1401-04-20

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

20

Championship League Stage One Group 22

1401-04-21

1401-04-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

21

Championship League Stage One Group 21

1401-04-21

1401-04-21

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

22

Championship League Stage One Group 20

1401-04-22

1401-04-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

23

Championship League Stage One Group 18

1401-04-22

1401-04-22

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

24

World Games

1401-04-22

1401-04-26

USA

Birmingham

Birmingham Jefferson Convention Complex

Invitational

Both

O

25

Championship League Stage One Group 17

1401-04-23

1401-04-23

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

26

Championship League Stage One Group 25

1401-04-23

1401-04-23

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

27

European Masters Qualifiers

1401-04-24

1401-05-02

England

Leicester

Morningside Arena

Qualifying

Both

O

28

Championship League Stage One Group 11

1401-04-27

1401-04-27

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

29

Championship League Stage One Group 14

1401-04-27

1401-04-27

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

30

Championship League Stage One Group 2

1401-04-28

1401-04-28

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

31

Championship League Stage One Group 7

1401-04-28

1401-04-28

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

32

Championship League Stage One Group 16

1401-04-29

1401-04-29

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

33

Championship League Stage One Group 19

1401-04-29

1401-04-29

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

34

Championship League Stage One Group 12

1401-04-30

1401-04-30

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

35

Championship League Stage One Group 8

1401-04-30

1401-04-30

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

36

Championship League Stage Two Group B

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

37

Championship League Stage Two Group C

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

38

Championship League Stage Two Group D

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

39

Championship League Stage Two Group E

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

40

Championship League Stage Two Group F

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

41

Championship League Stage Two Group G

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

42

Championship League Stage Two Group A

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

43

Championship League Stage Two Group H

1401-05-03

1401-05-05

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

44

Championship League Stage Three Group 1

1401-05-06

1401-05-06

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

45

Championship League Stage Three Group 2

1401-05-06

1401-05-06

England

Leicester

Morningside Arena

Ranking

Both

O

46

UK Women's Championship

1401-05-08

1401-05-09

England

Leeds

Northern Snooker Centre

Ladies Ranking

Women

O

47

British Open Qualifiers

1401-05-18

1401-05-23

Unknown

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

48

European Masters

1401-05-25

1401-05-30

Germany

Fürth

Stadthalle

Ranking

Both

O

49

Northern Ireland Open Qualifiers

1401-06-01

1401-06-06

Unknown

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

50

US Women's Open

1401-06-04

1401-06-06

USA

Seattle

OX Billiards

Ladies Ranking

Women

O

51

6 Red World Championship

1401-06-14

1401-06-19

Thailand

Bangkok

BCC Hall at Central Plaza Ladprao

Invitational

Both

O

52

World Women's 6-Red Championship

1401-06-20

1401-06-22

Thailand

Bangkok

Unknown

Ladies

Women

O

53

British Open

1401-07-04

1401-07-10

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

54

Australian Women's Open

1401-07-09

1401-07-12

Australia

Sydney

Mt Pritchard & District Community Club

Ladies Ranking

Women

O

55

Scottish Open Qualifiers

1401-07-12

1401-07-17

Unknown

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

56

Northern Ireland Open

1401-07-24

1401-08-01

Northern Ireland

Belfast

Waterfront Hall

Ranking

Both

O

57

Scottish Women's Open

1401-07-30

1401-08-01

Scotland

Glasgow

The Q Club

Ladies Ranking

Women

O

58

English Open Qualifiers

1401-08-03

1401-08-08

Unknown

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

59

Champion of Champions

1401-08-09

1401-08-15

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

60

UK Championship

1401-08-21

1401-08-29

England

York

Barbican Centre

Ranking

Both

O

61

Women's Masters

1401-09-05

1401-09-06

England

London

Frames Sports Bar

Ladies

Women

O

62

Scottish Open

1401-09-07

1401-09-13

Scotland

Edinburgh

Meadowbank Sports Centre

Ranking

Both

O

63

Championship League - Group 1

1401-09-15

1401-09-16

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

64

Championship League - Group 2

1401-09-17

1401-09-18

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

65

English Open

1401-09-21

1401-09-27

England

Brentwood

The Brentwood Centre

Ranking

Both

O

66

Championship League - Group 3

1401-09-28

1401-09-29

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

67

Championship League - Group 4

1401-09-30

1401-10-01

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

68

Championship League - Group 5

1401-10-11

1401-10-11

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

69

Masters

1401-10-18

1401-10-25

England

London

Alexandra Palace

Invitational

Both

O

70

Championship League - Group 6

1401-11-12

1401-11-12

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

71

Welsh Open Qualifiers

1401-11-17

1401-11-23

Unknown

Unknown

Unknown

Qualifying

Both

O

72

Welsh Open

1401-11-24

1401-11-30

Wales

Llandudno

Venue Cymru

Ranking

Both

O

73

Championship League - Group 7

1401-12-09

1401-12-09

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

74

Championship League - Winners Group

1401-12-10

1401-12-10

Unknown

Unknown

Unknown

Invitational

Both

O

75

World Championship

1402-01-26

1402-02-11

England

Sheffield

Crucible Theatre

Ranking

Both

O

راهنمای جدول:

جنسیت:

Men:مخصوص مردان Women:مخصوص بانوان Both:متعلق به هر دوجنسیت

تذکر:

منظور از "متعلق به هر دو جنسیت" امکان رقابت زن و مرد در یک دوره از مسابقات نیست بلکه منظور برگزاری آن دوره هم برای بانوان و هم برای مردان ولی به طور مجزا می‌باشد.

رده‌ی سنی:

O:مسابقات با رده‌ی سنی آزاد S:رده‌ی سنی پیشکسوتان

دکمه بازگشت به بالا