مسابقات قهرمانی تور 2022

فینال

1401-01-14

John Higgins

9

v

10

Neil Robertson

نیمه نهایی

1401-01-13

John Higgins

10

v

7

Luca Brecel

1401-01-12

Ronnie O'Sullivan

9

v

10

Neil Robertson

یک چهارم پایانی

1401-01-08

Xintong Zhao

9

v

10

John Higgins

1401-01-11

Judd Trump

6

v

10

Luca Brecel

1401-01-10

Ronnie O'Sullivan

10

v

9

Mark J Williams

1401-01-09

Neil Robertson

10

v

6

Mark Allen

دکمه بازگشت به بالا