مسابقات قهرمانی جهان 2022

فینال

1401-02-12

Judd Trump

13

v

18

Ronnie O'Sullivan

نیمه نهایی

1401-02-10

Mark J Williams

16

v

17

Judd Trump

1401-02-10

John Higgins

11

v

17

Ronnie O'Sullivan

یک چهارم پایانی

1401-02-07

Bingtao Yan

11

v

13

Mark J Williams

1401-02-07

Stuart Bingham

8

v

13

Judd Trump

1401-02-07

Jack Lisowski

12

v

13

John Higgins

1401-02-07

Stephen Maguire

5

v

13

Ronnie O'Sullivan

مرحله‌ی دوم

1401-02-03

Mark Selby

10

v

13

Bingtao Yan

1401-02-02

Jackson Page

3

v

13

Mark J Williams

1401-02-05

Kyren Wilson

9

v

13

Stuart Bingham

1401-02-05

Anthony McGill

11

v

13

Judd Trump

1401-02-05

Neil Robertson

12

v

13

Jack Lisowski

1401-02-05

Noppon Saengkham

7

v

13

John Higgins

1401-02-03

Xintong Zhao

9

v

13

Stephen Maguire

1401-02-03

Mark Allen

4

v

13

Ronnie O'Sullivan

مرحله‌ی اول

1401-01-27

Mark Selby

10

v

7

Jamie Jones

1401-01-30

Bingtao Yan

10

v

6

Chris Wakelin

1401-01-28

Barry Hawkins

7

v

10

Jackson Page

1401-01-29

Mark J Williams

10

v

3

Michael White

1401-01-31

Kyren Wilson

10

v

8

Junhui Ding

1401-01-30

Stuart Bingham

10

v

5

Haotian Lyu

1401-01-29

Anthony McGill

10

v

7

Liam Highfield

1401-02-01

Judd Trump

10

v

4

Hossein Vafaei

1401-01-30

Neil Robertson

10

v

5

Ashley Hugill

1401-01-31

Jack Lisowski

10

v

8

Matthew Stevens

1401-02-01

Luca Brecel

5

v

10

Noppon Saengkham

1401-01-31

John Higgins

10

v

7

Thepchaiya Un-Nooh

1401-01-28

Xintong Zhao

10

v

2

Jamie Clarke

1401-01-28

Shaun Murphy

8

v

10

Stephen Maguire

1401-01-29

Mark Allen

10

v

6

Scott Donaldson

1401-01-28

Ronnie O'Sullivan

10

v

5

David B Gilbert

دکمه بازگشت به بالا