اسنوکربیلیارد
موضوعات داغ

بازی اسنوکر

توضیحات کامل راجع به ورزش اسنوکر,تجهیزات و روانشناسی ورزشی

مقدمه آشنایی کامل با اسنوکر

در این مطلب به چه بخش های میپردازیم؟ با چندین بخش بسیار متفاوت از جمله آموزس اسنوکر, موقعیت توپ‌ها در بازی, شیوه بازی اسنوکر ,بازی تیمی,
قواعد اسنوکر , تجهيزات ميز استاندارد و یک روانشناسی ورزشی بسیار مفید آشنا خواهید شد امیدواریم
از خواندن این مطلب لذت ببرید، تیم بیلیارد ایران مسترکلاب.

توضیحات درباره بازی اسنوکر (description)

بازی اسنوکر (snooker) ممکن است توسط دو نفر یا تعدادی بیشتر به صورت تیمی و انفرادی
به شرح زیر انجام گردد:

شروع اسنوکر

همه بازیکنان اسنوکر باید با یک توپ سفيد بازی کنند و در این بازی 21 توپ هدف وجود دارد,
پانزده توپ قرمز که هر کدام یک امتیاز و شش توپ رنگی به شرح : توپ زرد رنگ دو امتیاز,
توپ سبز رنگ سه امتیاز, توپ قهوه‌ای رنگ چهار امتیاز, توپ آبی رنگ پنج امتیاز, توپ صورتی رنگ شش امتیاز
و توپ مشکی با امتیاز هفت است.

امتیاز ضربات در هر نوبت بازیکنان

امتیاز ضربات در هر نوبت بازیکنان, با پاکت کردن قانونی توپ‌های قرمز و رنگی به صورت یک در میان
محاسبه می شوند,تا تمام توپ‌های قرمز از میز خارج شوند, سپس توپ‌های رنگی به ترتیپ افزایش ارزش
امتیاز بازی خواهندشد.

امتیاز کسب شده

امتیاز کسب شده در ضربات هر بازیکن به امتیاز های قبلی وی اضافه می گردد.

به عنوان یک تاکتیک, بازیکن هر زمانی در طول فریم می تواند توپ سفید را با یک ضربه قانونی در پشت
توپ خارج از نوبت نگه دارد, که در چنین بازیکن حریف اسنوکر (ماسک) میشود.
اگر بازیکن یا تیمی امتیازاتی بیشتر
از امتیازات توپهای موجود روی میز نیاز داشته باشد, این تاکتیک به جهت امتیاز گیری و احتمال
خطا توسط بازیکن
حریف بسیار حائز اهمیت می باشد.

چه شخصی برنده یک فریم بازیکن یا تیم است

(الف) امتیاز بیشتر را بیلیارد کسب نماید.
(ب) آن فریم به بازیکنی واگذار گردد.
(پ) کسی که (طبق بخش 3 قانون (بd) چهارده یا بخش 4_ قانون دو) فریم به نفع او پایان میپذیرد.

برنده بازی اسنوکر

برنده مسابقه اسنوکر بازیکن یا تیمی است که :
(الف) تعداد فریم های بیشتر یا مورد نیاز را برده باشد.
(ب) در صورت تساوی امتیازات بالاترین معدا امتیازی را کسب کند.
(پ) یا آن بازی ( طبق بخش 4 قانون 2) به بازیکن حریف گردد.

بازیکن یا تیمی برنده بازی بیلیارد است که اکثر گیمها بیلیارد را برده باشد یا در بازی که امتیازات
بازیکنان برابر باشند, بازیکن یا تیم دارای بالاترین مجموع امتیازات, برنده بازی بیلیارد است.

اسنوکر , بازی اسنوکر , بیلیارد , بازی , مسابقات بیلیارد

موقعیت توپ‌ها در بازی اسنوکر (position of balls)

در آغاز هر فریم بازی اسنوکر توپ سفید در دست و توپهای هدف در موقعیتی که در ذیل می آید,
روی میز قرار می گیرند:
الف- توپهای قرمز به شکل کاملا چسبیده در یک مثلث متساوی الاضلاع قرار میگیرند, با وجود یک توپ قرمز در
راس این مثلث که روی خط مرکزی میز و توپ در راس در بالای نقطه پیرامید و در نزدیکترین موقعیت
به توپ صورتی بدونه لمس کردن آن قرار می گیرد.قسمت پاینی مثلث در نزدیک موقعیت و مواضی با باند بالا
باشد.
ب- این 6 توپ رنگی در نقاطع تعیین شده بر اساس بخش یک قانون f1 قرار داده میشود.
اگر خطایی در چیدن میز رخ دهد, باید بخش سه قانون 7c به کار رود, این فریم طبق بخش3
قانون c 3 شروع می شود.

بعد از شروع فریم اسنوکر توپ در بازی

بعد از شروع فریم اسنوکر توپ در بازی ممکن است که توسط داور طبق در خواست منطقی ضربه زننده
تمیز شود و :
موقعیت توپ, اگر روی میز قرار داده نشده باشد, باید توسط یک وسیله مناسب (ball marker) قبل از برداشتن توپ
برای تمیز کردن آن علامت گذاری شود.

اعلام جریمه

وسیله استفاده شده برای علامت گذاری موقعیت توپ تمیز شده, تا زمانی که توپ تمیز شده سر جایش قرار
می گیرد, باید هم ارزش با توپ مورد نظر باشد.
اگر هر بازیکنی غیر از ضربه زننده, وسیله علامت گذاری را لمس کند یا موقعیت آن را بر هم زند,
داور باید اعلام جریمه کند و بازیکن خطا کار باید به عنوان شخض ضربه زننده جریمه شود. داور باید وسیله
علامت گذاری یا توپ تمیز شده را به موقعیت خودش, حتی در صورت برداشتن آن, بر اساس نظر خود مبنی
بر موقعیت توپ برگرداند.

اسنوکر , بازی اسنوکر , بیلیارد , بازی , مسابقات بیلیارد

شیوه بازی اسنوکر (mode of play)

بازیکنان ترتیب بازی اسنوکر را توسط قرعه و یا توافق دو طرفه مشخص میکنند. شخص برنده قرعه, امکان انتخاب فرد آغازگر
بازی را دارد.
این ترتیب بازی باید تا اخره فریم اسنوکر بدونه تغییر باقی بماند, مگر اینکه بازیکنی از حریف خود بخواهد
که به دلیل ارتکاب خطا, بازی را مجدد انجام دهد.
هر بازیکن و یا یار او که ضربه اول را میزند باید در طول بازی به طور متناوب فریمهای
بعدی را شروع نمایند.

اولین بازیکن بازی

اولین بازیکن بازی را به شکل توپ سفید در دست آغاز خواهد کرد و هر فریم زمانی که توپ سفید
روی میز قرار گرفته باشد و با نوک چوب به آن ضربه وارد شود, قانون شروع می شود :
(الف) زمانی که ضربه زده می شود یا
(ب) نوک چوب هنگام آدرس دهی به نقطعه‌ای از توپ سفید برخورد کند.

اگرفریم توسط بازیکنی یا تیمی به اشتباه شروع شود

(الف) اگر فقط یک ضربه بازی شده باشد و هیچ خطایی از زمان آغاز بازی رخ نداده باشد, فریم باید
بدونه اعمال جریمه دوباره به صورت صحیح آغاز شود یا
(ب) اگر ضربه دیگری بازی شود فریم باید به صورت طبیعی ادامه پیدا کند یا اگر خطایی بعد از تکمیل
ضربه اول رخ دهد ادامه همان بازی به ترتیپ انجام شده و بر این اساس بازیکن یا همبازی وی, سه
ضربه متوالی بازی میکند یا
(پ) در زمانی که بازی مساوی اعلام شود بازی توسط بازیکن صحیح دوباره شروع می شود.

ضربه‌ای عادلانه در بازی

برای اینکه ضربه‌ای عادلانه باشد, هیچ یک از قانون شکنی‌های گفته شده ذیل که در قانون 10 جریمه‌ها آمده‌اند,
نباید اتفاق بیافتند.
برای اولین ضربه در هر نوبت, تا زمانی که همه توپ‌های قرمز از میز خارج شده باشند, توپ قرمز
و یا توپ آزاد به ارزش قرمز توپ قرمز خواهند بود.
اولین ضربه باید به توپ قرمز و یا به free ball که به جای توپ قرمز انتخاب شده, زده شود.
اگر در همان ضربه پاکت شود امتیاز توپ قرمز را خواهد گرفت.

ادامه مطلب شیوه بازی

 

(الف) اگر توپ قرمز و یا توپ آزاد به جای توپ قرمز در پاکت بیافتد, آن بازیکن در ضربه
بعدی توپ رنگی انتخابی خود را خواهد زد, که اگر در پاکت بیافتد امتیاز محاسبه میگردد و توپ رنگی مجددا
در نقطه خود قرار میگرد.
(ب) ضربه زدن به توپ رنگی و قرمز به صورت یکی در میان ادامه خواهد داشت و این روال تا
زمانی که توپ‌های قرمز خارج از میز قرار گیرند, و پس از در پاکت افتادن اخرین توپ قرمز, یک توپ
رنگی زده خواهد شد.

نوبت توپ‌های رنگی

(پ) سپس نوبت توپ‌های رنگی به ترتیب شماره و ارزش امتیاز آن ها خواهد بود وقتی توپ رنگی در نوبت
خود به طور قانونی در پاکت بیافتد داخل پاکت باقی می‌ماند به غیر از توپ‌هایی که در بخش 3 قانون 4
آمده‌اند. بازیکن ضربه بعد را با توپ رنگی که در نوبت است بازی می کند.
(ت) در مدتی که ضربه زنند بازی می‌کند قبل از اینکه داور عمل برگرداندن توپ‌های رنگی به میز را انجام
داده باشد و تا قبل از اینکه توپ‌های روی میز ساکن شده باشند, امتیاز توپ رنگی برای وی محاسبه نمی‌شوند
و بخش 3 قانون الف a ده یا بخش  سه قانون (بb) ده به درستی به کار روند.

برای مطالعه این قوانین

 به کتاب مجموعه قوانین و مقررات بازی اسنوکر و بیلیارد سه توپ کامبیز صنعتی مراجعه کنید.
بدونه توجه به اینکه یک خطا ممکن است به نفع بازیکنی باشد, توپ‌های قرمز عموما روی میز برگردانده نمی‌شود
مادامی که پاکت شوند و یا از میز خارج شوند. اما استثنائاتی هم در بخش 3 قانون‌های: (بc) دو. قانون9.
قانون (f) و (b) چهارده . (a) پانزده و (c) هجده وجود دارد.

پاکت کردن در بازی اسنوکر


اگر ضربه زننده توپی را وارد پاکت نکند, نوبت بازی وی تمام شده است و بدونه هیچ اتلاف وقتی
باید میز را ترک کند.چنانچه در زمان ترک میز اسنوکر مرتکب خطایی شود طبق بخش سه قانون 10 جریمه
خواهد شد. بازیکن بعدی از محل که توپ سفید ساکن شده است یا در صورت توپ سفید در دست, اگر
توپ سفید خارج از میز باشد, به غیر از زمانی که توپ سفید بر اساس بخش 3 قانون e چهارده
به محل اولیه خود برگردانده می شود, ضربه را خواهد زد.
اگر هر توپی وارد پاکت شود و به بستر میز باز گردد, این توپ به عنوان توپ پاکت شده
محسوب نمی‌شود و برای بازیکن جریمه‌ای لحاظ نمی‌شود, چرا که پاکت‌ها با توپ‌های پاکت شده پر بوده‌اند.

بازی چهار نفره اسنوکر

1- در بازي اسنوکر چهار نفره، هر تيم به طور متناوب فريم ها را شروع خواهند کرد و ترتيب بازي آنها
در اول فريم مشخص شده و اين ترتيب تا آخر آن فريم ادامه خواهد داشت.
2- بازيکنان مي تواند ترتيب بازي خود را در هر فريم جديد تغيير دهند.
3- اگر خطايي صورت گيرد و درخواست بازي مجدد گردد، بازيکني که مرتکب خطا شده بازي مجدد را انجام
خواهد داد حتي اگر اين خطا خارج از نوبت اتفاق بيافتد و در اينصورت ضمن اينکه ترتيب اصلي بازي بايد
حفظ گردد ، يار بازيکن خاطي نوبت خود را از دست خواهد داد.

زمانيکه توپ سياه در پاکت بيافتد

4- زمانيکه توپ سياه در پاکت بيافتد و براي نتيجه فريم و يا بازي، طبق قانون قرار باشد که توپ
سياه در نقطه اصلي در روي ميز
قرار گيرد. دو نفر بازيکني که با قيد قرعه مشخص شده که ضربه اول را بزند، مي‌توانند بين خود ضربه زننده
را تعيين نمايند که پس از آن ترتيب اصلي فريم ادامه پيدا خواهد کرد.

5- دو بازيکن در حين فريم مي توانند با هم مشورت نمايند اما :
(الف) هرگز با ياري که در پشت ميز قرار گرفته نمي توانند مشاوره نمايند.
(ب) همچنين پس از ضربه تا پايان نوبت آنها نمي توانند با هم مشاوره کنند.

اسنوکر , بازی اسنوکر , بیلیارد , بازی , مسابقات بیلیارد

بازيکنان در بازی اسنوکر (اتلاف وقت در بیلیارد)

اتلاف وقت در بازی بیلیارد چنانچه داور ملاحظه نمايد که بازيکني به طور غير عادي براي ضربه زدن و يا انتخاب
ضربه اتلاف وقت ميکند به او تذکر داده و در صورت بي توجهي به بازيکن خاطي اخطار می‌دهد که در صورت
تکرار نتيجه فريم را به بازيکن حريف واگذار خواهد نمود.
رفتار ناشايست اگر بازيکني براي عدم ادامه فريم و يا رفتار ناشايست، از جمله اتلاف وقت بعد از اخطار و
يا رفتار نا جوانمردانه اصرار ورزد داور آن فريم را بازنده اعلام نموده و اخطار خواهد داد که در صورت
ادامه رفتار ناشايست کل بازي را بازنده خواهد شد.

بازيکن غيرضربه زننده در مسابقات بیلیارد

بازيکني که نوبت بازي اسنوکر او تمام شده بايد در زمان ضربه حريف از ايستادن و يا حرکت در خط
ديد ضربه زننده خودداري نموده و در يك فاصله منطقي از ميز بنشيند يا بايستد.

غيبت در مسابقات بیلیاردی

در صورتيکه بازيکن ضربه زننده در سالن مسابقه حضور ندارد، او ميتواند يك نفر را که قبال به داور معرفي
کرده برای نظارت به امور مربوط به خود در سالن بگمارد.

واگذار کردن در هنگام مسابقات بیلیارد

يك بازيکن در زمانيکه فقط نوبت ضربه او است مي‌تواند فريم يا بازي را واگذار نمايد که حريف او حقه
دارد اين پيشنهاد را بپذيرد و يا خير.

 

تجهيزات
میز استاندارد اسنوکر ابعاد

اندازه سطح بازي اسنوکر در فاصله بين باندها 11 فوت و 8/5 اينچ در5 فوت و 10 اينچ (3569ميليمتر
در 1778ميليمتر) با حداکثر امکان تغيير در هر طرف به اندازه 2:1 +- اينچ(13 ميليمتر-+) خواهد بود.

ارتفاع میز

ارتفاع ميز از زمين تا روی باند بايد2 فوت و 9/5 اينچ تا 2 فوت و 10/5 اينچ (851ميليمتر
تا 876 ميليمتر) باشد.

دهانه پاکت ها

چهار پاکت درگوشه‌های ميز بازی اسنوکر قرار دارند که 2 پاکت در دو طرف محل قرار گرفتن نقطه قرمز
قرار دارد که به آنها بالایی و دو پاکت در انتهاي منطقه بالک قرار دارند که به آنها پاکت پائينی
گفته می ‌شود همچنين در وسط هر باند طولي ميز يک پاکت قرار دارد که پاکت‌های مرکزی ناميده می ‌شوند.
دهانه پاکت‌ها بايد منطبق با طرح الگو های تائيد شده توسط کنفدراسيون جهاني ورزشهای بيلياردی و
اسنوکرحرفه اي WCBS باشد.

خط بالک و منطقه بالک

خط مستقيمی که در فاصله 29 اينچي (737 ميليمتري) از لبه باند پایين و موازات آن روی سطح ميز اسنوکر
ترسيم شود خط بالک ناميده می ‌شود و آن خط و سطحي را که توسط آن خط محسور شده است ناحيه
بالك مي نامند.

D نيم دايره ای

D نيم دايره‌اي است که در ناحيه بالک واقع شده و مرکز آن در مرکز خط بالک قرار گرفته و شعاع
آن1/2 -11 اينچ (292ميليمتر) می باشد.

اسنوکر , بازی اسنوکر , بیلیارد , بازی , مسابقات بیلیارد

SPOTS

در روی خط اصولی که سطح ميز بازی اسنوکر را به دو قسمت تقسيم مي‌کند 4 نقطه مشخص در نظر
گرفته شده است.
نقطه اصلی بنام spot ناميده می ‌شود در فاصله 3/4 -12اينچ (324) ميليمتري از خطی فرضی قرار دارد که در زير
لبه باند بالا و بطور شاقولی در سطح ميز ترسيم شود.
center spot يا نقطه مرکزی که در روي خط طولی در فاصله ميانی بين دو لبه باند بالایی و پایينی
قرار دارد.
pyramid spot يا نقطه پيراميد نقطه‌ای است که در فاصله بين نقطه مرکزی و لبه داخلی کوشن بالا و روی
خط طولی ميز واقع شده است. نقطه اي که در وسط خط بالک قرار گرفته است.

توپ های بیلیارد

جنس توپ‌ها بازی اسنوکر بايد از ترکيبات تاييد شده ساخته شده باشد و هر يک بايد داراي قطر 2 اينچ و
1/16 يا 52/5 ميليمتر با حداکثر تغيير 05/=+(پنج صدم) ميليمتر باشد.
1-7-1- توپ ها بايد دارای وزن مساوی با حداکثر تغيير 5 گرم در هر دست باشد.
-2-7-1 هر دست توپ را می توان بر اساس توافق بين دو بازيکن با تصميم داور تعويض کرد.

اسنوکر , بازی اسنوکر , بیلیارد , بازی , مسابقات بیلیاردچوب

طول چوب بايد کمتر از 3 فوت (914 ميليمتر) نباشد و نبايد خارج از شکل و فرم متعارف باشد.

لوازم جانبی اسنوکر

چوب‌های مختلف، رست، چوب‌هاي بلند (که با توجه به طول آن به نام بات و نيم بات خوانده مي‌شوند) اکستنشن
(لوله پالستيکي که قطعات آن در هم فرو رفته و مي‌تواند از هم باز شده و طول آن بلند شود.) و
آداپتورها مي‌توانند توسط يك بازيکن در زماني که ضربه زدن به توپ مشکل پيدا می ‌کند مورد استفاده قرار گيرد.
اين لوازم بطور معمول در کنار هر ميز يافت می ‌شود ولي در عين حال شامل وسائلی که ممکن است توسط
بازيکن يا داور بر سر ميز آورده شود نيز می گردد (همچنين به قانون 18 در بخش3 رجوع کنيد) تمام اکستنشن‌ها و
وسايل ديگر و چوب‌هاي کمکی بايد طبق طرح مورد تائيد WCBS باشند. تمامی لوازم جانبی در بازی اسنوکر نیاز است.

تعاريف

گیم اسنوکر یا بازی اسنوکر و مسابقات…

گيم اسنوکر

بازی اسنوکر دوره ای از بازيست که شروع آن (ضربه شروع) است و به طریق زير کامل می شود.
1 -پايان يافتن زمان مقرر بازی
2 -کسب امتيازات مقرر توسط هر يک از طرفين در بازی اسنوکر
3 -اعطاء گيم به يکی از طرفين توسط داور طبق ماده 2 از بخش 4

مسابقه اسنوکر

مسابقه عبارت است از تعداد گيم های مقرر يا توافق شده

توپ‌ها
1 -کيوبال هر بازيکن توپ سفيد (يا سفيد نقطه دار و يا توپ زرد حسب مورد) متعلق به آن بازيکن است
که حق ضربه زدن به آن را دارد.
2 -توپ سفيد ديگر و توپ قرمز ، توپ هاي هدف هستند.

اسنوکر , بازی اسنوکر , بیلیارد , بازی , مسابقات بیلیارد

 

STRINGING استرينگينگ

روشی است که طی آن هر دو بازيکن (يا يك بازيکن از هر تيم در بازي چهار نفره) از روی
خط بالک در دو طرف D به توپ خود به سمت باند بالا ضربه می زنند با اين هدف که توپ
آنها بطرف باند پایين بازگشته و نسبت به توپ حريف با فاصله نزديکتری نسبت
به باند پایين متوقف شود.

STRIKER ضربه زننده

بازيکنی که نوبت بازی او رسيده است و يا در حال بازی می باشد ضربه زننده ناميده می ‌شود
و به بازی ادامه می ‌دهد تا زمانيکه با تصميم داور يا در انتهای نوبت خود ميز را ترک کند.

STROKE ضربه در اسنوکر

ضربه زدن يعنی ضربه زننده با نوک چوب خود به کيوبال ضربه بزند.
1-ضربه هنگامي صحيح تلقی می شود که هيچ موردي از قوانين نقض نشود.
2 -ضربه هنگامي کامل تلقی می شود که تمامی توپ ها از حرکت باز ايستد.
3 -ضربه ممکن است مستقيم يا غير مستقيم باشد لذا :
ضربه هنگامي مستقيم تلقي مي‌شود که کيوبال قبل از برخورد به باند به توپ هدف برخورد کند.
ضربه هنگامي غير مستقيم ناميده مي‌شود ناميده مي‌شود که کيوبال قبل از برخورد به هر يك از توپ‌های
هدف ، يك يا چند باند برخورد کرده باشد.

POTپات

1-هنگاميکه توپ هدف پس از برخورد با يک توپ ديگر و بدون نقض قوانين وارد پاکت شود می گويند POT شده است.
2 -پات کردن ، عملي است که باعث ورود يک توپ هدف به داخل پاکت می شود. پات بنام هازارد
برنده نيز معرفی شده است.

IN OFF  -اين آف

1 -هنگامی ‌که کيوبال پس از برخورد با توپ هدف و بدون نقض قوانين وارد پاکت شود به آن اين –آف می ‌گويند.
2-اگر هر دو توپ هدف توسط کيوبال مورد اصابت قرار گيرد، اين – آف مربوط به اولين توپ هدفی است
که کيوبال به آن اصابت کرده است.
3 -اين آف بنام هازارد بازنده نيز معرفي شده است.

HAZARD هازارد

کسب هر نوع امتيازي که در اثر کنن بدست نيايد، هازارد ناميده می شود و شامل :
1-پاتPOT
2- IN – OFF اف – اين
3 -دو پات
4 -يك پات و يك اين – آف
5-دو پات و يك اين – آف مي گردد.

CANNON کنن

هنگامی ‌که در اثر يک ضربه، کيوبال بدون نقض قوانين با هر دو توپ هدف برخورد کند به آن
کنن مي گويند.

BREAK برک

برك جمع تعداد امتيازاتی است که يک بازيکن در يک نوبت بازی خود بطور پشت سر هم کسب کرده است.

IN HAND

1 -در حالتهاي زير کيوبال متعلق به يك بازيکن (اين هند) تلقي مي شود :
– قبل از شروع هر گيم
– وقتي اين کيوبال وارد پاکت شده است يا
– وقتي به خارج از ميز پرتاب شده باشد.
– اين کيوبال (اين هند) تلقي مي شود تا :
– هنگامي روي ميز قرار داده شده است، فول اتفاق بيفتد.
– طبق قانون در نقطه خود قرار بگيرد.
– هنگامی که کيوبال طبق شرايط فوق (اين – هند) تلقي شود بازيکن نيز (اين – هند) خواهد بود.

PLAY IN BALL توپ در بازی اسنوکر

1 -هنگامي که توپ يک بازيکن (اين – هند) نباشد، (اين – پلي) خواهد بود.
2 -توپ قرمز از زمانيکه روي نقطه خود قرار داده شود، (اين – پلی) خواهد بود تا وقتی که
وارد پاکت شود يا از ميز به خارج پرتاب شود.

BAULK IN BALLتوپ در بالك

هنگامی که توپ روی خط بالک يا در فاصله بين خط بالک و باند پایين
قرار داشته باشد، در بالک تلقی می شود.

FORCED OFF THE TABLE پرتاب شدن به خارج از ميز (توپ خارج شده از ميز)

وقتی که توپی در محلی غير از بستر ميز اسنوکر و پاکت قرار گيرد به عنوان
توپ خارج از ميز تلقی می شود به همين ترتيب اگر کيوبال
متعلق به ضربه زننده (هنگامي که In play  است) از روی ميز برداشته
شود نيز خارج از ميز تلقی مي گردد.

MISS ميس در اسنوکر

ميس هنگامي است که کيوبال به هيچ يک از دو توپ هدف برخورد نکند.

FOUL فول

هر نوع نقض يا تخطی از اين قانون فول تلقی می شود.

Spot Occupied  نقطه اشغال شده

نقطه هنگامي اشغال شده تلقی می شود که نتوان توپ را بدون آنکه با توپ ديگر تماس حاصل کند روی آن قرار داد.

PUSH STROKE ضربه هل در اسنوکر

ضربه هل هنگامي است که در شرايط زير، نوک چوب بصورت مداورم با کيوبال در تماس باشد:
1- بعد از اينکه کيوبال حرکت رو به جلو آغاز کرده است.
2- هنگامي که کيوبال و توپ هدف تقريبا” بهم چسبيده باشند.
در حالت يک کيوبال و توپ هدف تقريبا” در حال تماس باشند در اين حالت اگر
کيوبال بصورت بسيار نازک با آن تماس حاصل کند، اين ضربه هل به حساب نمی ‌آيد.

JUMP SHOT  ضربه پرشی

هنگامي که کيوبال از روی هر بخش از توپ هدف عبور کند اعم از اينکه در حين
عبور با آن تماس حاصل کند يا خير اين ضربه پرشی محسوب مي گردد مگر آنکه :
1- هنگامي که کيوبال از روی سطح ميز بلند شده و پس از برگشت به سط ميز با توپ هدف
برخورد نمايد.
2- کيوبال ابتدا به يک توپ هدف برخورد کند و سپس از روی توپ ديگر بپرد.
3- کيوبال پرش کرده و با توپ هدف برخورد کند ولی آن سوی توپ هدف فرود نيايد
4- هنگامي که پس از برخورد قانون با يک توپ ، کيوبال به علت برخورد با باند
با توپ ديگر از روی توپ اوليه عبور کند.

گيم اسنوکر

تشری و توصيف بازی :

بيليارد (اسنوکر) انگليسي به وسيله دو نفر يا دو تيم بازی می شود و نحوه
بازی را می توان به شرح زير خلاصه کرد:
1- برای بازی از سه توپ استفاده مي شود بدين نحو که يک توپ سفيد
ساده بوسيله يکی از بازيکنان و يک توپ سفيد نقطه دار (با دو يا سه نقطه سياه)
توسط حريف وی و توپ سوم يعنی توپ قرمز، بعنوان توپ هدف مورد استفاده قرار می گيرد.
2- ضربات امتياز آور در نوبت هر بازيکن شامل POT (پاکت کردن توپ) IN-OFF پاکت
شدن کيوبال و CANNON کنن (بخورد کيوبال با هر دو توپ ديگر) می باشد که اين امتيازات
می ‌تواند به تنهايي يا در ترکيب با يکديگر کسب شود.
3- امتيازات کسب شده ناشی از ضربات امتياز آور به جمع امتيازات ضربه زننده اضافه می ‌شود.
4-نمرات جريمه در اثر فول يا ميس به امتيازات حريف اضافه می شود.

تشری و توصيف بازی اسنوکر

5- تاکتيکی که معمولا در هر زمان از بازی اسنوکر می تواند بکار گرفته شود آن است
که سعی شود در زمانی که بازيکن بعدی در حالت -in
hand می باشد هر دو توپ هدف را به ناحيه bulk هدايت کرده و در آنجا قرار دهد.
به نحوی که حريف مجبور باشد براي ضربه
زدن به توپ‌های هدف از ضربه غير مستقيم استفاده نمايد.

برنده گيم اسنوکر

6- برنده گيم، بازيکن يا تيمی است که :
– بيشترين امتياز ممکن را در زمان مقرر يا مورد توافق کسب کرده باشد.
– اولين شخصی باشد که به جمع امتيازات مقرر يا مورد توافق دست يابد.
– شخصي که گيم تحت مقررات مندرج در قانون 2 از بخش 4 به او واگذار شده
– کسي که گيم توسط حريف به او واگذار شده است.
– برنده مسابقه بازيکن يا تيمی است که بيشترين گيم ها را برده باشد يا در حالتی که
جمع امتيازات اسنوکر مالک تشخيص برنده ميی باشد بالاترين مجموع را بدست آورده باشد.

 

شروع گيم اسنوکر

نحوه انتخاب توپ‌های کيوبال و تصميم گيری راجع به اين که کدام حريف بازی اسنوکر را شروع کند.
توسط stringing يا هر روش متعارف و مورد توافق ديگر تعيين خواهد شد.
برنده stringing حق انتخاب کيوبال و تعيين بازيکن شروع کننده را خواهد داشت مگر آنکه
تمام بازيکنان بر سر اين موضوع توافق نمايند.
– ترتيبي که در اثر اين انتخاب تعيين می شود در طول گيم ثابت باقی می ماند
– برای شروع بازی ، توپ قرمز در نقطه spot قرار گرفته و اولين بازيکن بازی را از
حالت in hand  آغاز می کند. گيم در حالتي آغاز شده تلقی می شود که کيوبال روی ميز
قرار گرفته و به وسيله نوک چوب به يکي از دو حالت زير مورد تماس

واقع شود

1- ضربه زده شود.
2- تماس چوب با کيوبال ضمن نشانه گيری اتفاق بيافتد.
3- اگر هنگام شروع گيم اسنوکر کيوبال به اشتباه انتخاب شده و برای ضربه شروع
مورد استفاده قرار گيرد، آن ضربه اعتبار نداشته و گيم
بايد با کيوبال صحيح آغاز شود. هنگامی که گيم آغاز شد مسئوليت تشخيص اين مطلب
که کدام کيوبال متعلق به ضربه زننده است منحصرا به عهده شخص ضربه زننده می باشد
حتی اگر توسط داور اشتباها کيوبال ديگری تحويل ضربه زننده داده شود.

برترین و محبوب ترین بازیکن اسنوکر

در حال حاضر بر ترین و محبوب ترین بازیکن این رشته رونی سالیوان اهل انگلیس است. برای مشاهده
کامل ترین بیوگرافی رونی سالیوان به زبان فارسی اینجا کلیک کنید

روانشناسی ورزشی دکتر افشین طباطبایی

انگیزش

انگیزش تمایل و آمادگی انسان برای انتخاب و انجام اعمالی است که در نتیجه مهار رفتار
و پایداری در آن, رسیدن به هدفی ممکن می‌شود.انگیزش نیروی (درونی و بیرونی) است که فرد را برای رسیدن
به هدفی به حرکت وا میدارد. سازکارهای درونی و محرک‌های بیرونی, باعث برانگیختن و جهت
دادن رفتار های انسان می باشد. انگیزش با اصل شرکت کردن یا نکردن ورزشکار در ورزش
و یا انتخاب نوع ورزش و میزان تلاش و مداومت برای پیشرفت در آن سر و کار دارد.

انگیزش درونی و بیرونی

انگیزش درونی: جوششی درونی است که ورزشکار را به حد اکثر کوشش وادار می کند.
مثل نیاز به احترام, پیشرفت, مقبولیت, خودباوری و…
انگیزش بیرونی: از جانب عوامل خارجی, افراد دیگر یا از محرکهای مثبت و منفی نشات می گیرد.
مثل رسیدن به مدال, میل به شهرت, دریافت جایزه, کسب در آمد, اندام متناسب و…

اسنوکر , بازی اسنوکر , بیلیارد , بازی , مسابقات بیلیارد

رابطه بین انگیزش درونی و بیرونی

نوجوانی که با علاقه فراوان در مسابقات بیلیارد ثبت نام میکند قطعا سرشار از انگیزش درونی است
معمولا مربی های حرفه ای در ماه های نخست چندان به او فشار وارد نمیکنند زیر علاقه فردیه نوجوان
به او انگیزش درونی کافی می دهد و مربی نباید از آن بکاهد. اما به مرور وقتی نوجوان تکنیکی صحیح
اجرا میکند, مربی تشویقش میکند. این انگیزش بیرونی نیز به نوجوان باز خورد می دهد تا او
مهارت های درست خود را بپروراند. مربی فرصت های برای نوجوان فراهم میاورد تا این مهارت‌ها
را با موفقیت امتحان نماید مانند اجرای برخی فنون آسان در یک مسابقه. به گونه های که
نوجوان احساس تسلط و شایستگی را تجربه کند. این پاداش ها درونی بوده و بدونه تقویت
بیرونی از جانب مربی به نوجوان برای ادامه بازی و پیشرفت انگیزش می دهند (سبب تحریک او میگردند)

دو درس مفید دیگر در روانشناسی ورزش اسنوکر

1- مربیان باید در درجه اول از تخریب انگیزش درونی ورزشکاران جلو گیری کنند
و بعد از آن به دنبال ایجاد انگیزه مضاعف باشند.
2- شیوه تمرین مربیان باید مفرح و جذاب باشد یعنی برنامه آموزشی را طوری تنظیم
و طراحی نمایند که تنوع در آن وجود داشته تا بازیکنان علاقمند به تمرینات شوند
نکته تمایز مهمی بین انگیزش درونی و بیرونی وجود دارد

پایان

امیدواریم توانسته باشیم با این مطلب به سطح اگاهی شما کمکی کرده باشیم نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
نکته
جهت پیشرفت شما در این رشته حتما مسابقات جهانی اسنوکر را به صورت زنده از وب سایت ما تماشا کنید و لذت ببرید.
آدرس صفحه شخصی ما در اینستاگرام

https://www.instagram.com/master_clubb/

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

سایت بیلیارد ایران مستر کلاب

ایران مسترکلاب پخش زنده مسابقات بیلیارد , نتایج آنلاین مسابقات بیلیارد . تقویم مسابقات
بیلیارد , جدول مسابقات بیلیارد و رنکینگ جهانی مسابقات بیلیارد را برای شما
دوستداران اسنوکر محیا کرده است.
ایران مسترکلاب برای پیشرفت بیلیارد در جامعه می کوشد همراه تیم بیلیارد ایران مسترکلاب باشید.
ایران مسترکلاب به روز ترین سایت بیلیارد , اسنوکری به زبان فارسی در جهان

منبع اطلاعات این مطلب اسنوکر

کتاب اسنوکر فدراسیون بولینگ و بیلیارد .کتاب مجموعه قوانین و مقررات بازی اسنوکر و بیلیارد سه توپ کامبیز صنعتی

امیدواریم از مطالعه این مطلب اطلاعات لازم را کسب کرده باشید شاد باشید.
اسنوکر تنها یک ورزش نیست….
بیلیارد ایران مسترکلاب.

 

منبع
Farya اسنوکر – قسمت دوم، ابزار و لوازم -۱

‫12 دیدگاه ها

  1. شما نوشتین که: اندازه میز استاندارد برای بازی‌های رسمی، ۱۲فوت در ۶ فوت (معادل ۲۱۲ در ۲۵۰ سانتی‌متر) است
    درواقع عرض میز نصف طولش هست
    چطوری میشه ۲۱۲ در ۲۱۵ سانتی متر؟

  2. با سلام..با توجه به اینکه این ورزش روز به روز از محبوبیت و علاقه بیشتری برخودار میشه..اما بسیاری از علاقه مندان و بازیکنان غیر حرفه ای از قوانین این بازی هیچ اطلاعی ندارن..کلمه هیچ که بکار بردم که اصرار کرده باشم واقعا نمیدونن..هر کی تو هر باشگاهی بازی میکنه برای اجرای قوانین بازی از تفسیر به رای استفاده میکنن و میخوان که علیرغم دانش و مهارت کافی.. قانون و قضاوت خودشونو تحمیل کنن..پس برای شناخت هر چه بیشتر و تسلط و پیشرفت علاقمندان این رشته یه کلیپ کامل مربوط به قوانین بازی و خطاها و چیدمان و جانمایی شار ها در شرایط مختلف …بطور کلی قدانین داوری رو نشان دهید..چون خیلی ها به واسطه عدم آشنایی و به صرف فقط شنیدن و سینه به سینه نقل شدن با همین روش غلط ادامه میدهن و و و و و و ….یا فدراسیون کلاس های اموزش داوری رایگان اعمال کنه..که من خودم از علاقمندان شدید داوری و دانش قوانین و قواعد این بازیم..پیشرفت در این رشته ورزشی رابطه مستقیم با اشراف به قواعد این بازی داره که متاسفانه بهش بها داده نمیشه..پس لطفا اگر مقدوره در این زمینه مسئولین مساعدت کنن.هر چند که مطمئنم که حتی نظر منم خونده نمیشه چه برسه به رسیدگی .به هر حال ممنونم

  3. مجددا سلام..من اینقدر این مسابقاتو تماشا کردم و دنبال میکنم که به واسطه دیدن شاید اگه اغراق نکرده باشم بیش از 80 درصد از قوانینو متوجه شدم و با دیدن یاد گرفتم..خیلیم علاقه دارم که کاملا یاد بگیرم و رایگان در اختیار دیگران قرار دهن..فقط نمیدونم چگونه متصل بشم به این امر..لطفا اگه کامنت منو خوندین در پاسخش راهنمایی کنین ..در زمینه داوری اینقدر به خودم مطمئنم که ظرف یک هفته میتونم به اندازه یه دادر حرفه ای قضاوت کنم..اینارو گفتم که ببینم واقعا کسی میخونه و اهمیت میده..در تمام زمینه ها هم رایگان فعالیت میکنم ..با تشکر

  4. درود نمیخام زیادی مته تعریف و تمجید از کارتون رو به خشخاش بذارم و تعریف زیادی بکنم اما عمیقا و از صمیم قلبم میگم نمیدونید کارتون چه اندازه ارزشمند و تا چه اندازه یونیک و ویژه ست .خواهس میکنم دلسرد نشین و با قدرت ادامه بدین مخصوصن پخش زنده رو
    برقرار باشین و ممنونم که حضور درجه یکی دارین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا